logoTheWisple

  • Banner_test.jpg
  • hit.jpg
  • hit1.jpg

Het weidse uitzicht vanuit de theeschenkerij

Ligging
Terwispel ligt in het westen van de gemeente Opsterland, op vrij korte afstand ten noorden van Gorredijk, de grootste kern van Opsterland. Het dorp ligt op de grens van twee landschapstypen. Ten westen van het dorp ligt het open landschap en ten oosten het coulisselandschap. Het is een mengvorm van een wegdorp en een waterstreekdorp.
Het dorp grenst aan de bossen van Beetsterzwaag.

Historie
De leeftijd van het dorp Terwispel als nederzetting is niet met zekerheid vast te stellen. Wel is duidelijk dat er rond het dorp al in het jaar 750 een bloeiende handel plaatsvond. Dat is op te maken uit de vondst van 161 zilveren munten in 1863. De zilveren kleinoden werden bij het vervenen ten zuiden van het Alddjip gevonden. Het Alddjip had enkele zijstroompjes waarvan het grootste, met de naam Wispel, tussen Terwispel en Kortezwaag ontsprong. De Wispel heeft aan Ter Wispel, later Terwispel, zijn naam gegeven. Terwispel was een aantal eeuwen geleden een uitgestrekt dorp. Ook werd het samen met Beets genoemd als hooischuur van Opsterland, een vruchtbaar dorp dus.

Fietsroutes
Terwispel ligt aan verschillende fietsroutes. Langs de Opsterlandse Compagnonsvaart in Terwispel loopt de fietsknooppuntroute naar onder andere Gorredijk, Nij Beets en Beetsterzwaag. Fiets- en wandelroutes zijn bij de theeschenkerij verkrijgbaar.

 Theeschenkerij The Wisple open

 

logo twitter 3d  logo pinterest 3d